Skip to content
Zarządzenie Nr 366/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 28 Grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Krzeszowice” w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rok: 2021