Skip to content
Zwracamy się do mieszkańców Gminy Krzeszowice z prośbą o wypełnienie ankiety

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Krzeszowice z prośbą o wypełnienie ankiety

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Krzeszowice z prośbą o wypełnienie ankiety. która pozwoli zbadać zapotrzebowanie na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na terenie Gminy Krzeszowice.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia tych osób.

Uzupełnioną ankietę można dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach lub do Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy urzędu  lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@gopskrzeszowice.pl  do 31.03.2021 r.

Ankiety w formie papierowe są dostępne w siedzibie GOPS (ul. Krakowska 11), Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Urzędzie Miejskim (ul. Grunwaldzka 4).