Skip to content
ZARZĄDZENIE NR 364/2021 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice” – okres realizacji zadania od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.