Skip to content
Zarządzenie Nr 334/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice” w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.