Skip to content
ZARZĄDZENIE NR 365/2021 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na terenie Gminy Krzeszowice”.