Skip to content
Zarządzenie Nr 337/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 337/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 337/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2035131,zarzadzenie-nr-3372021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otw.html