Skip to content
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Krzeszowice ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r

Rok: 2023