Skip to content
Zarządzenie Nr 336/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez realizację zadania: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r na terenie Gminy Krzeszowice .”