Skip to content
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.„Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.”