Skip to content
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. na terenie Gminy Krzeszowice”