Skip to content
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.