Skip to content
SPROSTOWANIE DO PROTOKOŁU WYBORU – Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych stanowiących siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz terenu wokół siedziby Ośrodka