Skip to content
Zarządzenie Nr 334/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Miesiąc: listopad 2023