Skip to content
Zarządzenie Nr 335/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r”.