Skip to content
Zarządzenie Nr 333/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Krzeszowice ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.