Skip to content
„Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

„Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

To jest Zarządzenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej, wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, do otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej  „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie”   w okresie od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz określenia zasad działania tej komisji.

 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2234675,zarzadzenie-nr-622023-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-13-lutego-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-nabo.html