Skip to content
ZARZĄDZENIE NR 15/2024 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu gminy Krzeszowice w terminie od 5 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”