Skip to content

STYPENDIA SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego.

Wnioski należy składać od 16 sierpnia br. do 15 września br, w siedzibie GOPS, przy ul. Krakowskiej 11 (a nie jak do tej pory w Urzędzie Miejskim w Wydziale Edukacji).

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice w roku szkolnym 2021/2022 w załącznikach poniżej.

 

INFORMACJA – STYPENDIA SZKOLNE

REGULAMIN – STYPENDIA SZKOLNE

WNIOSEK – STYPENDIA SZKOLNE