Skip to content
PROTOKÓŁ WYBORU – Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych stanowiących siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz terenu wokół siedziby Ośrodka