Skip to content
ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

GOPS Krzeszowice zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, skierowanej do osób z niepełnosprawnością, ich rodziców oraz opiekunów. Zebrane informacje posłużą do opracowania diagnozy potrzeb w zakresie podejmowanych działań oraz planowanych inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych. Liczymy na Państwa pomoc w dotarciu z ankietą do osób wymagających wsparcia.  Ankiety w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim, GOPS, CKIS, Bibliotece  oraz placówkach służby zdrowia na terenie gminy.

Link do ankiety: https://forms.gle/7afZLx3zaLskzzPm7