W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które będą obowiązywać od 25 maja 2018 r.

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa zaprasza wszystkich Małopolan do włączenia się w obchody " Małopolskich Dni Rodziny" 

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

Zapraszamy do udziału w projekcie pn "Zmiana na PLUS"

Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Fundacją Eco-Textil w dniu 13.11.2017 r.