Skip to content
ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA GOPS KRZESZOWICE USTALA SIĘ 2 MAJA 2024 R. DNIEM WOLNYM OD PRACY W ZAMIAN ZA 6 KWIETNIA!