Skip to content
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Aktywizacja społeczna uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 4 września 2023 r. do 8 września 2023 r.