Skip to content
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.