Skip to content
ZARZĄDZENIE NR 88/2023 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu gminy Krzeszowice w terminie od 3 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”