Skip to content

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.

Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (uwaga : nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):
– 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,
– 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z przedsiębiorstwa energetycznego zawierające rozliczenie roczne potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?

 Wniosek o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowice – Sekcja Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 3) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (wniosek należy wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać opatrzony podpisem elektronicznym WNIOSKODAWCY!)

Dodatek wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

Wniosek w wersji elektronicznej można pobrać klikając w link poniżej: