Skip to content
Zarządzenie Nr 496/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Krzeszowice ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.