Skip to content
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego w zakresie przeprowadzenia Indywidualnej Analizy Potrzeb w języku ukraińskim przez psychologa dla uczestników projektu