Skip to content

Dodatek węglowy

Od dziś tj. 17.08 można składać wnioski o DODATEK WĘGLOWY!!! Wnioski przyjmowane są w siedzibie GOPS przy ul. Krakowskiej 11 w Krzeszowicach, w pokojach 3 i 6, wniosek można również złożyć elektronicznie przez EPUAP.

Dodatek przysługuje w wysokości 3 000 zł na gospodarstwo domowe, jeśli głównym źródłem ogrzewania w budynku jest kocioł na paliwo stałe – o ile kocioł taki został wskazany w deklaracji CEEB (w przypadku kilku źródeł ciepła w budynku wskazanych w deklaracji, to wnioskodawca we wniosku określa czy jest to GŁÓWNE ŹRÓDŁO).

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy!

UWAGA! – wg obowiązującego obecnie stanu prawnego dodatek przysługuje na gospodarstwo domowe w danym budynku, a nie na „budynek” – oznacza to, że jeśli w jednym domu mieszkają i gospodarują oddzielnie np. dwie rodziny, każda z nich może złożyć wniosek!
 
Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.
 
 
 

Zmiany

W środę, 20 września br. weszły w życie zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które obejmą również wnioski złożone przed tą datą.

Zasadnicza zmiana dotyczy wypłaty dodatku na jeden adres, a nie jak było w pierwotnej wersji ustawy na każde gospodarstwo domowe prowadzone pod tym adresem. Nawet w przypadku, gdy budynek jest wielorodzinny i są w nim np. 2 piece węglowe – ale jest jeden adres – przysługuje wyłącznie jeden dodatek. W przypadku złożonych kilku wniosków na ten sam adres – dodatek będzie przyznany temu, kto pierwszy złożył wniosek, jeśli wnioski były złożone w tym samym dniu – temu, który został jako pierwszy zarejestrowany w dzienniku.

Druga bardzo istotna zmiana dotyczy deklaracji – jeśli ktoś dokonał zmiany w deklaracji lub złożył deklarację po 11 sierpnia dodatek nie przysługuje. Dotyczy to tych gospodarstw, które miały wpisane np. kocioł gazowy, a po 11 sierpnia dopisywano kocioł węglowy. Ponieważ w bardzo wielu deklaracjach pojawiały się braki – najczęściej brakowało zaznaczenia, że dane źródło jest „eksploatowane”, albo nie zaznaczono rodzaju paliwa (przy kotłach stałych), dokonanie niezbędnych poprawek było możliwe wyłącznie jako złożenie nowej deklaracji – zwróciliśmy się do Ministerstwa z prośbą o dodatkowe wytyczne, jak należy interpretować tenże ustawowy zapis o terminie złożenia deklaracji.

Kolejna i ostatnia zmiana dotyczy terminu wypłaty dodatku węglowego – wydłużono go do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ponieważ pierwsze środki na realizację ww. zadania wpłynęły na rachunek gminy dziś tj. 22.09, pierwsze przelewy będą realizowane od poniedziałku (26.09), wg kolejności rozpatrywanych wniosków.

Zmiana 2

W dniu 3 listopada br. weszły w życie zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Dotyczą one w szczególności prawa do dodatku dla gospodarstw domowych prowadzonych w budynku pod jednym adresem, ale W ODRĘBNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH, oraz gospodarstw, które złożyły deklarację CEEB po 11 sierpnia br.

UWAGA! W przypadku wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia (na drugie i ew. kolejne gospodarstwo domowe po tym samym adresem), a zajmujących de facto ODRĘBNY LOKAL (np. osobne piętra z odrębnym wejściem, odrębną kuchnią, łazienką, pokojami itp.) – dla którego nie jest możliwe uzyskanie odrębnego NUMERU przed 30 listopada br. – należy złożyć PONOWNIE wniosek o dodatek węglowy!

 

Obowiązujący wzór wniosku o DODATEK WĘGLOWY!: