Skip to content

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY

Od stycznia mieszkańcy Gminy Krzeszowice, którzy dokonali wymiany ogrzewania na proekologiczne po 2017 r., a ich dochody nie przekraczają 200% kryterium z ustawy o pomocy społecznej (tj. 1200 zł dla osoby w rodzinie i 1552 zł dla osoby samotnie gospodarującej), mogą ubiegać się o pomoc finansową w związku ze zwiększonymi kosztami ogrzewania.

Pomoc przysługuje raz na kwartał grzewczy (czyli dwa razy do roku – za okres I-III i X-XII), w kwocie max. 1000 zł (wysokość pomocy uzależniona jest od zajmowanego metrażu).

Wnioski wraz załącznikami – aby uzyskać pomoc na I kwartał grzewczy – należny składać w do 28 lutego.

Zadanie realizuje Sekcja Świadczeń Rodzinnych GOPS, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 258 30 92/93.