Skip to content

WSPIERAJ SENIORA

 Wspieraj Seniora

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Do realizacji przedsięwzięcia „Wspieraj Seniora” przystąpił również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

 
Program skierowany jest do osób  powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

 

Zakres usługi realizowanej przez Ośrodek Pomocy, GOPS będzie polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących ww. artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. O ile znajdą się chętni wolontariusze, może być świadczona również usługa wyprowadzania psa. Podkreślamy, że wsparcie nie obejmuje usług transportowych, kontaktów z lekarzami, gotowania obiadów czy towarzyszenia seniorom w czasie spacerów. Z programu nie mogą korzystać osoby już objęte pomocą w formie usług opiekuńczych.

Mechanizm udzielania pomocy w 3 krokach:

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku  z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka – 12 258 30 80.

 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Po dokonaniu zakupów pracownik ośrodka kontaktuje się z seniorem telefonicznie, informując o kosztach i prosząc o przygotowanie odpowiedniej kwoty, którą następnie senior przekazuje osobie dostarczającej zakupy (do zakupów zawsze dołączony jest paragon).