Skip to content

UTRATA DOCHODU – COVID -19

Obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej  z powodu COVID-19 może mieć wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 18 kwietnia 2020 r. katalog okoliczności traktowanych jako utrata dochodów został tymczasowo powiększony o obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z prowadzania własnej firmy z powodu przeciwdziałania COVID-19. W sytuacji gdy w rodzinie dochodzi do zmniejszenia dochodów  na skutek okoliczności  mających związek z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. w związku z obniżeniem wynagrodzenia przez pracodawcę lub obniżeniem dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej) od dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odejmuje się wysokość dochodu utraconego. Szczegółowych informacji na temat dokumentowania tak utraconego dochodu oraz sposobu jego wyliczenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nr telefonu : 12 258 30 84,  12 258 30 91, 12 258 30 92