Skip to content

KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z gminy Krzeszowice, w wieku 5-18 lat, do udziału w konkursie literacko – plastycznym z okazji Dnia Dziecka.

Młodszych uczestników, w wieku 5-13 lat zapraszamy do stworzenia pracy plastycznej, na jeden z trzech wybranych tematów: „Wymarzony dzień z moja rodziną”. „Mój codzienny bohater”, „Warto pomagać”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie. Wyboru najciekawszych prac dokonamy w dwóch kategoriach wiekowych: 5-8 i 9-13 lat.

Z kolei starsze dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat, zachęcamy do stworzenia pracy literackiej, w dowolnej formie (opowiadanie, rozprawka, wywiad, felieton itp., nie więcej jednak niż 2 strony druku formatu A4) na jeden z trzech wybranych tematów:

„Pomaganie – codzienność czy „towar deficytowy”?”, „Rodzina to siła- kit czy hit?”, „Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot – prawda czy mit?”

Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki, a najciekawsze (najbardziej kreatywne, oryginalne) prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronach internetowych GOPS, portalu społecznościowym Gminy Krzeszowice oraz w Magazynie Krzeszowickim. Zachęcamy rodziców i opiekunów do wspólnego tworzenia prac konkursowych, może to być okazja do wspólnego spędzenia czasu z dziećmi! Wszystko zależy od Waszej wyobraźni i kreatywności!

 

Prace (wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna) należy składać lub nadsyłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, 32-065 Krzeszowice, w terminie do 30 czerwca br..

REGULAMIN KONKURSU

 

 Serdecznie zapraszamy!