Skip to content

Pomoc PEFRON w Małopolsce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje o możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne ze środków PFRON : Małopolski Oddział PFRON rozpoczął realizację programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Więcej szczegółów: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-w-malopolsce/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cda84725e88693a6fdeb15a0404e90cf