Skip to content

PLATFORMA INFORMACYJNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej znajdującymi się na terenie danego województwa: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

W związku z powyższym dyżur w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod wskazanym na platformie numerem telefonu: 12 258 30 80 będzie pełniony każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych?fbclid=IwAR1gIiALJnmRwaIBp6UR2EVHVPv-O6jNjikJJJu6iI7jdl3eaRezXt5Qthg