Skip to content

POMOC DLA SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach od 23 marca br. uruchamia usługę „Pomoc dla Seniora” adresowaną do mieszkańców gminy Krzeszowice w wieku powyżej 65 roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością, a związku ze stanem zagrożenia epidemicznego nie powinni opuszczać domu (nie dotyczy osób przebywających na kwarantannie). Potrzeby w tym zakresie mogą również zgłaszać osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które zamieszkują samotnie.

KOSZT ZAKUPU NIEZBĘDNYCH ARTYKUŁÓW POKRYWA OSOBA ZAINTERESOWANA!

W celu dotarcia z usługą do jak największej liczby osób, kwota zgłaszanych zakupów nie powinna być wyższa niż 150 zł. 

Osoba potrzebująca pomocy może zgłosić konieczność dokonania zakupów raz w tygodniu.

W ramach usługi pracownicy Ośrodka będą dokonywać zakupów podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higienicznych w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w wybranym sklepie (Lidl, Biedronka, Rossman lub RSZZ Krzeszowice)

Zgłoszenia przyjmuje GOPS Krzeszowice pod numerem telefonu +12 258 30 80 w terminie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 10.30 lub na adres: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Zakupy będą dostarczane od godz. 12.00 w dni robocze lub  w następnym dniu po zgłoszeniu.

Podczas rozmowy z pracownikiem GOPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zostanie poproszona o podanie Numeru PESEL – w celu weryfikacji wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodzin.