Skip to content

INFORMACJA DOTYCZĄCA KARTY DUŻEJ RODZINY

 Przypominamy, iż członkowie rodzin wielodzietnych, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) najpóźniej w dniu 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty także w formie elektronicznej (aplikacja na smartfonie). W takim przypadku, jeżeli wniosek o przyznanie Karty w tej dodatkowej formie zostanie złożony do dnia 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata.