Skip to content

RODZINA 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przypomina o terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.
Wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. mają gwarancję, że rodzice otrzymają wyrównanie przysługujących świadczeń od lipca br. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od momentu złożenia wniosku. W wielu wnioskach składanych drogą elektroniczną rodzice ubiegają się najczęściej o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, czyli na to, na które do czerwca 2019 roku nie otrzymywali świadczenia. Na pozostałe dziecko/dzieci , które już miały ustalone prawo do świadczenia 500+, świadczenia przysługują jedynie do 30 września 2019 roku – w takim wypadku, aby zachować kontynuacje wypłaty świadczenia wniosek o ustalenie prawa należy złożyć nie później niż do 31 października. Zachęcamy rodziców pobierających świadczenie wychowawcze, by sprawdzić okresy na jakie mają przyznane świadczenia na swoje dzieci.