Skip to content

DEBATA SPOŁECZNA „W STRONĘ NIEPEŁONSPRAWNOŚĆI”

 

18 lipca br. z inicjatywy Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach odbyła się pierwsza debata społeczna na temat bardzo ważnej i niewątpliwie trudnej kwestii społecznej jaką jest niepełnosprawność.

Do udziału zaproszono przedstawicieli samorządu lokalnego, a także wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym tematem. Pierwszym punktem spotkania było zaprezentowanie form pomocy dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, które leżą w ustawowych  kompetencjach GOPS, a także działań podejmowanych przez Gminę i GOPS na rzecz poprawy warunków życia tej grupy społecznej. Kolejnym punktem były omówienie form pomocy realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Krakowie – obecna na spotkaniu dyrektor PCPR Pani Grażyna Tajs-Zielińska starała się przybliżyć uczestnikom debaty zasady działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz możliwe formy dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych czy likwidacji barier architektonicznych. Nie obyło się bez trudnych pytań, nie wszystkie poruszane kwestie znalazły swe rozwiązanie, droga to poprawy jakości życia osób dotkniętych niepełnosprawnością i rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest drogą trudną i wciąż bardzo wiele pozostaje jeszcze w tej kwestii do zrobienia. To co było dla nas szczególnie ważne, to zgłaszane przez mieszkańców potrzeby – szczególnie dotyczące pomocy w opiece, turnusów odciążeniowych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, klas integracyjnych, transportu czy zminimalizowania barier architektonicznych. Pojawił się również pomysł zorganizowania krzeszowickiej „Niedzieli Integracyjnej”. Rozmawiano również o  nowych możliwościach wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych i wymagających opieki – utworzeniu, przy wsparciu finansowym ze środków rządowych – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, które to centrum służyłoby mieszkańcom naszej Gminy, inicjatywa ta jest bardzo potrzebna biorąc pod uwagę liczbę osób wymagających opieki, a także obecnie ponoszone wydatki przez Gminę na usługi opiekuńcze czy finansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w Debacie, mamy nadzieję i dołożymy wszelkich starań aby przynajmniej część zgłaszanych pomysłów, których realizacja leży w kompetencjach Gminy i GOPS udało się nam na bieżąco wdrażać w życie.

{gallery}galeria/debata{/gallery}