Skip to content

TURNUSY WYTCHNIENIOWE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych do skorzystania z TURNUSÓW ODCIĄŻENIOWYCH (w trybie dziennym lub całodobowym). Z pobytu na turnusie mogą skorzystać nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci (ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz osoby do 24 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Pobyt na turnusie całodobowym może trwać 10 dni, turnusy dzienne odbywać się będą przez 5 dni w tygodniu w godz. 8.00-18.00.  Z turnusu można skorzystać tylko jeden raz. Uczestnictwo w turnusie jest bezpłatne, a o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje zespół specjalistów organizatora turnusu, tj. Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

 

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,  Al. Słowackiego 20, lub przesłać pocztą.

WNIOSEK OPIEKA WYTCHNIENIOWA