Skip to content

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO – ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ

 

Projekt socjalny skierowany jest do dzieci i ich rodziców objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. W ramach projektu odbędą się warsztaty psychoedukacyjne pod nazwą „Akademia rodziny” , będą one prowadzone  przez psychologa i pracowników GOPS w Krzeszowicach.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach, gdzie będą realizowane warsztaty.

Wdrażanie zainicjowanych działań zaplanowano na okres od lutego do marca 2019r.