Skip to content

TURNUSY ODCIĄŻENIOWE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z TURNUSÓW ODCIĄŻENIOWYCH proponowanych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych w 2018 roku”.

Adresatami programu są: rodzice i  opiekunowie  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 1. Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu opieki w zorganizowanym turnusie odciążeniowym.
 2. Turnus odciążeniowy  polega na zapewnieniu dziecku całodobowej opieki  lub zapewnieniu dziecku opieki w  trybie dziennym w szczególności poprzez:
 3. a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 4. b) pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby,
 5. c) opiece medycznej,
 6. d) opiece higienicznej,
 7. e) niezbędnej pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych,
 8. f) kontaktach z otoczeniem,
 9. g)  miejscu pobytu wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
 10. h) wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi,
 11. i) utrzymanie czystości,
 12. j) zapewnieniu organizacji czasu wolnego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, Tel: (12) 39-79-564.