Skip to content

SEKCJA ADMINISTRACYJNO – PRAWNA

 

Kierownik sekcji Katarzyna Szymczycha

k.szymczycha@gopskrzeszowice.pl

te. 12 258 30 86

Pracownicy sekcji:

Referent Edyta Sosińska

Pomoc administracyjna Marek Korbiel