Skip to content

Zmiana na plus

Zapraszamy do udziału w projekcie pn „Zmiana na PLUS”

adresowanego do osób pracujących przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, odchodzących z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. LINK DO PROJEKTU (PLIK PDF.343KB)