Skip to content
Rozstrzygnięcie konkursu: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”