Skip to content
Rozstrzygnięcie konkursu na „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”