Skip to content
Zarządzenie Nr 495/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r”.