Skip to content
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego dla 30 dzieci mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Krzeszowice