Skip to content

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w sprawie ustalenia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

ZARZĄDZENIE NR 11/2019