Skip to content

KONFERENCJA: DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY

Gminny Zespół Interdyscypliny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zapraszają na Konferencję DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY